Υγειονομική περίθαλψη Βιοεπιστήμες

High-precision robots as medical and surgical assistants

Ενώ η χρήση των ρομπότ μέχρι τωρα ήταν συνήθης πρακτική στην βιομηχανία , υπάρχει μια εξέλιξη των ιατρικών ρομπότ στην κατασκευή φαρμάκων και στο χειρουργείο ως βοηθητικά χέρια. Είναι ρομπότ υψηλής ακρίβειας που πληρούν όλα τα κριτήρια για αποστειρωμένες καταστάσεις. Είναι εύκολο στο καθάρισμα με ελάχιστες εκπομπές σωματιδίων και υψηλή ακρίβεια. Απαλλάσουν τους γιατρούς από την μεγάλη πίεση που δέχονται σε εργασίες που απαιτούν πλήρη συγκέντρωση. Σημαντικό είναι επίσης ότι συμβάλουν στην ανάπτυξη καινοτόμων χειρουργικών τεχνικών.