Σύστημα Υπολογισμού Απόδοσης Εξοπλισμού

Case study Σύστημα Υπολογισμού Απόδοσης Εξοπλισμού To O.E.E. (Overall Equipment Effectiveness) αποτελεί ένα πρότυπο μέτρησης της απόδοσης του εξοπλισμού. Συγκεκριμένα υπολογίζει το ποσοστό του χρόνου της συνολικής διαδικασίας παραγωγής το…

Continue Reading Σύστημα Υπολογισμού Απόδοσης Εξοπλισμού

Εφαρμογή Υπολογισμού Τιμολογίου της Κατανάλωση Ρεύματος

Case study Εφαρμογή Υπολογισμού Τιμολογίου της Κατανάλωση Ρεύματος Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη εφαρμογής, η οποία υπολογίζει το τιμολόγιο κατανάλωσης ρεύματος.ΠρόβλημαΚατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία , η οποία συνεργάζεται…

Continue Reading Εφαρμογή Υπολογισμού Τιμολογίου της Κατανάλωση Ρεύματος

HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Case study Hazard Analysis Critical Control Points Το HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points) ή αλλιώς “Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου”, είναι μια μέθοδος η οποία αποσκοπεί στην εξασφάλιση…

Continue Reading HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points)

Αναγνώριση εικόνας

Case study Αναγνώριση εικόνας  Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη εφαρμογής αναγνώρισης live εικόνας για γραμμή παραγωγής εύκαμπτων φωτοβολταϊκών.ΠρόβλημαΚατόπιν ενημέρωσης από την εταιρεία, η οποία ήρθε σε επικοινωνία με την…

Continue Reading Αναγνώριση εικόνας

Εφαρμογή Ενεργειακής Κατανάλωσης

Case study Εφαρμογή Ενεργειακής Κατανάλωσης Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη εφαρμογής δεδομένων καταναλώσεων ενέργειας, το οποίο χωρίζεται στις παρακάτω ενότητες:1) Διαγράμματα καταναλώσεων κατά αναλυτή.2) Heat Map καταναλώσεων.3) Live μετρητές…

Continue Reading Εφαρμογή Ενεργειακής Κατανάλωσης

Ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής εύκαμπτων φωτοβολταϊκών

Case study Ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής εύκαμπτων φωτοβολταϊκών Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη συστήματος δεδομένων το οποίο αφορούσε την αρχειοθέτηση και απεικόνιση δεδομένων των πειραμάτων, τα οποία λαμβάνουν χώρα στο…

Continue Reading Ερευνητικό πρόγραμμα κατασκευής εύκαμπτων φωτοβολταϊκών

Κονσερβοποιια

Case study: Ανάπτυξη συστήματος δεδομένων Εταιρία κονσερβοποιίας Για το συγκεκριμένο έργο πραγματοποιήθηκε ανάπτυξη συστήματος δεδομένων, το οποίο αφορά τις παρακάτω ενότητες:1) Αποστειρώσεις2) Φόρμες3) Ενέργεια και Καταναλώσεις4) ΖυγιστικάΠρόβλημα Κατόπιν ενημέρωσης από…

Continue Reading Κονσερβοποιια