Ρομπότ και αυτοματισμοί στην υπηρεσία της κοινωνίας. Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ’21 ετήσια έκδοση για την ψηφιακή στρατηγική

HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΉ ΔΙΑΚΥΒΈΡΝΗΣΗ ’21 ETHΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Για να παραλάβετε ολόκληρο τον Α’ Τόμο του περιοδικού “Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση ’21”,
Θα μας βρείτε στη σελίδα 256.